Այս տեսնյութը կարող են օգտագործել ՄԻԱՅՆ Football24.am կայքի գործընկերները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 060-465-275 հեռախոսահամարով:


This video can be used by Football24.am website partners ONLY.

For additional information please call to 060-465-275 number.